Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội Voiz

A. THỎA THUẬN CHUNG

Điều 1. Thỏa thuận chung

Trước khi đăng ký tài khoản sử dụng mạng xã hội Voiz (sau đây gọi tắt là “Voiz” - thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Công Nghệ WeWe), bạn (người sử dụng) xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ của Voiz (Gọi tắt là “Thỏa thuận”). Bạn chấp nhận không có giới hạn tất cả các điều khoản và điều kiện dưới đây kể từ thời điểm bạn sử dụng dịch vụ của Voiz lần đầu tiên.

Khi xem xét việc sử dụng dịch vụ của Voiz, bạn cam kết rằng bạn hoặc có đủ tuổi luật định để xác lập thỏa thuận có tính ràng buộc và không phải là người bị ngăn cấm tiếp nhận các dịch vụ theo pháp luật hiện hành đối với địa điểm của bạn hoặc theo phạm vi pháp luật liên quan khác, hoặc bạn đã có sự chấp thuận trước của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn để sử dụng dịch vụ theo quy định và phù hợp với Thỏa thuận. Đồng thời, khi đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ, bạn cũng đồng ý:

1. Bạn cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về họ tên; ngày, tháng, năm sinh; số chứng minh nhân dân/hộ chiếu (giấy tờ tùy thân), ngày cấp, nơi cấp; địa chỉ email, số điện thoại và chịu trách nhiệm các thông tin mà bạn cung cấp khi thực hiện việc đăng ký cũng như sửa đổi, bổ sung.

2. Bạn hiểu rằng tất cả các giao tiếp, thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình chụp, hình họa, video, thư hoặc các tài liệu khác (sau đây gọi chung là "Nội dung"), cho dù được đăng công khai hoặc được truyền đưa riêng, là hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của người tạo ra Nội dung đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý và nói chung là không kiểm soát được những Nội dung do những người sử dụng khác nhau cung cấp thông qua website/ứng dụng Voiz.

Bạn có thể chia sẻ Nội dung hợp lệ dưới các định dạng chúng tôi mặc định tại các khu vực cho phép. Là người sử dụng, bạn cần có trách nhiệm với các giao tiếp của riêng bạn và phải tự chịu trách nhiệm với kết quả của việc đăng tải. Chúng tôi không đại diện hay cam đoan tính trung thực, chính xác hoặc sự phụ thuộc vào những Nội dung được đăng tải bởi người sử dụng hay xác nhận bất cứ quan điểm nào được người sử dụng bày tỏ.

4. Bạn thừa nhận rằng website/ứng dụng Voiz có thể đưa người sử dụng đến nội dung có thể không phù hợp hoặc phản cảm theo nhận định của cá nhân bạn. Mặc dù vậy, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm với Người sử dụng trong bất kỳ phương diện nào về Nội dung của website/ứng dụng hay bất cứ tổn thất hoặc lỗi nào có liên quan.

5. Sản phẩm của Voiz mà bạn lựa chọn sử dụng là sản phẩm phù hợp với độ tuổi của bạn, bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu bạn sử dụng các sản phẩm không phù hợp với độ tuổi của mình.

Điều 2. Quy định về đặt tên tài khoản

1. Không được đặt tên tài khoản theo tên của danh nhân, tên của các vị lãnh đạo, tên của trùm khủng bố, phát xít, tội phạm…

2. Không được đặt tên tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, không trong sáng, dễ gây hiểu lầm. Tên tài khoản không được có chữ admin hoặc Voiz, yeuvoiz… tránh tình trạng mượn danh Nhà phát hành để lừa đảo người sử dụng.

3. Tên tài khoản đã đăng ký sẽ không được thay đổi, do đó bạn cần chọn lựa thật kỹ trước khi đăng ký thành viên.

4. Tài khoản vi phạm quy định về đặt tên sẽ bị khoá vĩnh viễn mà không cần thông báo.

Điều 3. Quy định về hình đại diện (avatar)

1. Kích thước ảnh đại diện không vượt quá 200x200 điểm ảnh (Chiều rộng x chiều cao).

2. Không sử dụng hình ảnh đồi truỵ, rùng rợn, mang tính phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục dưới mọi hình thức.

3. Không sử dụng các danh nhân, lãnh đạo trong và ngoài nước.

4. Không xúc phạm, danh dự nhà nước, tôn giáo,...

5. Không sử dụng ảnh của tội phạm, khủng bố, phát xít…

6. Không sử dụng ảnh với nội dung hạ thấp danh dự hoặc ảnh hưởng tới cá nhân, tổ chức khác.

Điều 4. Quy định khi đăng tải audio và gửi bình luận

1. Tên tiêu đề audio phải miêu tả được nội dung bên trong. Không dùng tiêu đề thiếu dấu, nội dung không rõ ràng như “Chuyện của tôi”, “Giúp tôi với”, “Cho tôi hỏi”, “Nghe là biết”…

Nội dung audio phải liên quan tới chuyên mục của audio đó.

3. Audio thành viên chia sẻ có dung lượng không vượt quá 200 Megabyte, trường hợp những audio vượt quá giới hạn thành viên có thể được chia phần cho audio của mình.

4. Không chia sẻ nội dung copy của user khác.

5. Audio bằng tiếng Việt (trừ một số chuyên mục được phép sử dụng ngoại ngữ và những thuật ngữ không thể dịch sang tiếng Việt).

6. Nội dung audio phải liên quan tới chủ đề.

7. Không chia sẻ audio không có nội dung nhằm mục đích tăng số lượng audio chia sẻ. Tuân theo các quy định về nội dung tại Điều 5, Điều 6 Thỏa thuận.

8. Thành viên bình luận những nội dung phù hợp với nội dung của audio được chia sẻ.

B. NỘI DUNG CẤM

Điều 5. Nội dung cấm trao đổi, chia sẻ trên website/ứng dụng Voiz

1. Nội dung chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo.

2. Những Nội dung vi phạm bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào của người khác (bao gồm mà không hạn chế quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh…) nếu bạn không phải là người chủ bản quyền hoặc không được người chủ bản quyền cho phép, những Nội dung xâm phạm bảo mật, quyền cá nhân hay quyền công cộng của người khác, những Nội dung không được phép công bố, tiết lộ.

3. Nội dung kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

4. Bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.

5. Thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

6. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.

7. Thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Điều 6. Nội dung cấm khác

1. Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ tên miền quốc gia, hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Interrnet của tổ chức, cá nhân.

2. Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet;

3. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

4. Sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào dịch vụ của Voiz.

5. Phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của sản phẩm cung cấp hoặc hệ thống máy chủ.

6. Đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ.

7. Mua bán tài khoản Voiz bằng tiền thật hoặc hiện kim;

8. Quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với người sử dụng khác.

9. Xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….).

10. Hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín của Voiz / các sản phẩm của Voiz dưới bất kỳ hình thức hoặc phương thức nào.

11. Quảng bá bất kỳ sản phẩm/dịch vụ dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới bạn việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây truyền, cơ hội đầu tư trên dịch vụ của Voiz mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Voiz.

12. Tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.

13. Các hành vi cấm khác theo quy định của các lĩnh vực pháp luật có liên quan.

C. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG WEBSITE / ỨNG DỤNG Voiz  :

Điều 7. Quyền của người sử dụng website/ứng dụng Voiz

1. Bạn được quyền thay đổi, bổ sung thông tin cá nhân, mật khẩu đã đăng ký.

2. Bạn được hướng dẫn cách đặt mật khẩu an toàn; sử dụng bàn phím ảo; nhập các thông tin quan trọng để bảo vệ tài khoản; sử dụng tài khoản liên kết để đăng nhập tài khoản.

3. Để nhận được sự hỗ trợ từ Voiz, tài khoản của bạn phải đăng ký đầy đủ các thông tin trung thực, chính xác.

4. Được thực hiện các quyền khác theo quy định pháp luật.

Điều 8. Trách nhiệm của người sử dụng website/ứng dụng Voiz

1. Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản bao gồm: Mật khẩu, số điện thoại bảo vệ tài khoản, thông tin giấy tờ tùy thân, Email bảo vệ tài khoản. Nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì bạn phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Chúng tôi sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Thông tin giấy tờ tùy thân đăng ký trong tài khoản là thông tin quan trọng nhất để chứng minh chủ sở hữu tài khoản.

2. Bạn đồng ý sẽ thông báo ngay cho Voiz về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Bạn cũng bảo đảm rằng, bạn luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.

3. Chúng tôi quan tâm tới sự an toàn và riêng tư của tất cả thành viên đăng ký tài khoản và sử dụng sản phẩm của mình, đặc biệt là trẻ em. Vì vậy, nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, bạn có trách nhiệm xác định xem sản phẩm, Nội dung nào của Voiz thích hợp cho con của bạn. Tương tự, nếu bạn là trẻ em thì phải hỏi ý kiến cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn xem sản phẩm, Nội dung mà bạn sử dụng có phù hợp với bạn không.

4. Bạn cam kết thực hiện trách nhiệm bảo đảm sử dụng hợp pháp Nội dung thông tin đưa lên đăng tải trên hệ thống mạng Internet và mạng viễn thông.

5. Bạn có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu bạn vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan khi bạn sử dụng mạng xã hội trực tuyến Voiz.

6. Bạn phải tuân thủ tuyệt đối quy định tại Điều 5, Điều 6 Thỏa thuận này về các nội dung cấm và các điều khoản khác của Thỏa thuận này.

7. Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

D. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA WEWE

Điều 9. Quyền của WeWe 

1. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực, không chính xác, hoặc nếu chúng tôi có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó không chính xác hoặc nếu bạn vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Thỏa thuận sử dụng dịch vụ này, chúng tôi có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn.

2. Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng cheats, hacks, hoặc những lỗi khác, WeWe có quyền sử dụng những thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

3. Chúng tôi có quyền từ chối hỗ trợ, giải quyết đối với tài khoản đăng ký thông tin không chính xác, đầy đủ theo quy định và đối với những tài khoản vi phạm trách nhiệm bảo mật tài khoản.

4. Mọi vi phạm của người sử dụng trong quá trình sử dụng dịch vụ của Voiz, chúng tôi có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của người sử dụng cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.

5. WeWe có quyền sử dụng các tác phẩm do thành viên sáng tác và chia sẻ tại website/ứng dụng Voiz trong các ấn phẩm sách in, ebook, chuyển thể sang chương trình phát thanh, chuyển thể sang phim ngắn vv…

6. WeWe có quyền thay đổi tiêu đề và biên tập nội dung cho phù hợp với tiêu chí của trang.

Điều 10. Trách nhiệm của WeWe 

1. Có trách nhiệm hỗ trợ người sử dụng trong quá trình sử dụng dịch vụ của Voiz.

2. Nhận và giải quyết khiếu nại của người sử dụng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ của Voiz, tuy nhiên chúng tôi chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.

3. Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng, chúng tôi không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ ba, trừ trường hợp theo quy định pháp luật hoặc các trường hợp theo quy định tại Thỏa thuận này.

4. Đối với các tác phẩm do thành viên sáng tác và chia sẻ tại Voiz, các ấn phẩm này được tuyển chọn trong các ấn phẩm sách in, ebook, chuyển thể sang chương trình phát thanh, chuyển thể sang phim ngắn vv… như đã nêu ở điều 9.5, WeWe có trách nhiệm thông báo và sẽ có thỏa thuận riêng về chế độ nhuận bút với thành viên phù hợp với từng hình thức chuyển thể.

Điều 11. Cơ chế xử lý vi phạm

1. Nếu bạn vi phạm Thỏa thuận này, tùy thuộc vào mức độ vi phạm, chúng tôi sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của bạn đối các sản phẩm của Voiz và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.

2. Bạn có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu bạn vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác khi bạn sử dụng mạng xã hội trực tuyến Voiz.

E. CẢNH BÁO RỦI RO

Điều 12. Cảnh báo rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng

1. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ vấn đề gì về hệ thống khi bạn đăng ký, đăng nhập tài khoản website/ứng dụng Voiz

2. Khi bạn đăng ký, sử dụng tính năng đăng nhập từ tài khoản liên kết (nếu có), điều đó đồng nghĩa việc các thông tin của bạn sẽ được chia sẻ cho bên thứ ba. Bạn chấp nhận sự chia sẻ này và những rủi ro tiềm ẩn kèm theo (nếu có). Bạn loại trừ trách nhiệm của Voiz liên quan tới việc thông tin, dữ liệu của bạn bị chia sẻ cho bên thứ ba.

3. Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet hoặc do thiên tai, sự thay đổi của luật pháp… người sử dụng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. WeWe cam kết sẽ lỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.

F. CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

Điều 13. Luật áp dụng

Bạn đồng ý và tuân thủ rằng, khi bạn đăng ký tạo tài khoản và được chúng tôi cung cấp tài khoản để sử dụng dịch vụ của Voiz, thì bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của bạn sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 14.

Thời hạn giải quyết khiếu nại, tranh chấp Bạn đồng ý rằng, bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ Thỏa thuận sử dụng dịch vụ của Voiz phải được đệ trình trong vòng 01 (một) tháng kể từ ngày xảy ra vi phạm.

Điều 15. Điều kiện và phương thức giải quyết

1. Chúng tôi chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của bạn trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.

2. Đối với tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với Voiz, chúng tôi sẽ căn cứ log hệ thống để giải quyết. Theo đó, chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho người sử dụng đăng ký đầy đủ thông tin theo quy định. Quyết định của Voiz là quyết định cuối cùng.

Điều 16. Loại trừ nghĩa vụ và bồi hoàn tổn thất

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ Voiz khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của bạn trong quá trình sử dụng dịch vụ của Voiz.

G. THU THẬP, BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN, THÔNG TIN RIÊNG

Điều 17. Thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân

1. Quy trình đăng ký của Voiz yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cá nhân và mật khẩu. Việc cung cấp những thông tin khác cho chúng tôi hay không tùy thuộc vào quyết định của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết tranh chấp trong trường hợp bạn cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin theo quy định tại Thỏa thuận này. Bạn đồng ý rằng user ID, Email, hoặc những thông tin bạn cung cấp có thể có thể xuất hiện trên website/ứng dụng Voiz

2. Chúng tôi không sử dụng thông tin của bạn vào mục đích bất hợp pháp. Chúng tôi được quyền cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba trong các trường hợp nhưng không giới hạn:

a. Chúng tôi được bạn chấp thuận.

b. Sản phẩm/dịch vụ do Voiz cung cấp yêu cầu sự tương tác với một bên thứ ba hoặc do bên thứ ba cung cấp.

c. Theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

d. Trong trường hợp bạn sử dụng dịch vụ liên kết trên website/ứng dụng Voiz của chúng tôi để truy cập (nếu có). đề nghị bạn đọc kỹ thỏa thuận sử dụng và chính sách bảo vệ sự riêng tư trên các trang liên kết đó.

3. Trong quá trình sử dụng sản phẩm, bạn đồng ý nhận tất cả thông báo từ Voiz liên quan tới sản phẩm và dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của bạn. Trong trường hợp bạn đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ do bên thứ ba cung cấp thì những thông tin của bạn sẽ được chia sẻ với bên thứ ba. Bạn cũng đồng ý nhận tất cả thông báo từ bên thứ ba liên quan tới sản phẩm và dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của bạn.

4. Chúng tôi có thể dùng thông tin tài khoản của bạn để thực hiện các hoạt động nghiên cứu, xúc tiến thương mại.

Điều 18. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi luôn cố gắng đáp ứng những tiêu chuẩn về dữ liệu trong chính sách bảo vệ riêng tư, tuy nhiên chúng tôi không bị buộc phải bảo đảm những tiêu chuẩn đó. Có thể có những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi dẫn đến việc Dữ liệu bị tiết lộ. Vì vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo đảm dữ liệu luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo hoặc không bị tiết lộ.

H. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CÁC QUYỀN KHÁC

Điều 19. Quyền sở hữu trí tuệ

1. Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu khác trong tất cả các dịch vụ của chúng tôi. Việc sử dụng quyền và sở hữu của Voiz cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản.

2. Quyền sở hữu trí tuệ của những nội dung do Voiz đăng tải đều thuộc về Voiz hoặc cấp phép hợp pháp cho Voiz sử dụng. Trừ khi được sự đồng ý của Voiz, Người sử dụng không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân tán bằng bất cứ hình thức nào bất cứ thành phần nào của website/ứng dụng Voiz hoặc tạo ra bản sửa đổi của nội dung cung cấp trong Voiz. 

3. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để bạn thực hiện các quyền trên. Và do vậy, bạn không có quyền sử dụng sản phẩm của Voiz vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

Điều 20. Thỏa thuận từ bỏ quyền yêu cầu

Bạn đồng ý để Voiz được sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua việc sử dụng dịch vụ của Voiz một cách hoàn toàn miễn phí. Bạn từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, áp dụng, chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả phản hồi của bạn - trừ trường hợp có thỏa thuận riêng giữa Voiz với thành viên phù hợp với thỏa thuận tại điều 9 và điều 10.

Điều 21. Bảo lưu quyền xử lý Nội dung đăng tải

1. Tại các khu vực được phép đăng tải Nội dung, bạn có thể chia sẻ Nội dung được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định và bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với các Nội dung chia sẻ, giao tiếp về tính hợp pháp, cũng như các trách nhiệm pháp lý đối với Nội dung chia sẻ của bạn với cá nhân người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng.

2. Chúng tôi đóng vai trò như người hướng dẫn thụ động cho sự trình bày và công khai trực tuyến của Nội dung do người sử dụng đăng tải nên trong mọi trường hợp, chúng tôi được bảo lưu quyền xử lý các Nội dung đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy định pháp luật. Nếu những Nội dung do người sử dụng đăng tải không phù hợp với những thỏa thuận và điều kiện của Thỏa thuận này, chúng tôi có thể chỉnh sửa hoặc ngay lập tức loại bỏ (xóa) những Nội dung đó đồng thời báo với cơ quan chức năng nếu cần thiết.

3. Chúng tôi có thể từ chối không thực hiện bất cứ hành động hay dịch vụ nào đối với những Nội dung do người sử dụng cung cấp, mà chúng tôi thiết nghĩ là cần thiết hoặc thích hợp trong sự suy xét có hạn, nếu tin rằng có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý cho Voiz hoặc có thể khiến cho Voiz chịu tổn thất.

4. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cũng như không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ người sử dụng dịch vụ của Voiz nào vì đã thực hiện hay không thực hiện biện pháp với những hoạt động không phù hợp như thế.

I. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

1. Thanh toán chung:

Vui lòng kiểm tra kỹ gói cước và điều khoản sử dụng trước khi thanh toán dịch vụ.

Các gói cước dịch vụ Voiz FM VIP đã bao gồm thuế VAT.

Bạn có thể trải nghiệm dịch vụ VIP linh hoạt theo các kỳ hạn sau:

- Theo chu kỳ cố định, bạn sẽ trả phí sử dụng dịch vụ định kỳ hàng tháng hoặc trả phí sử dụng dịch vụ trong một khoản thời gian định kỳ khác mà bạn chọn khi mua dịch vụ.

- Theo từng đợt riêng lẻ, tùy theo nhu cầu bạn sẽ chọn lựa trả trước cho gói dịch vụ tương ứng với mốc thời gian bạn mong muốn.

Voiz FM có quyền cập nhật và thay đổi các giá gói dịch vụ tùy từng thời điểm. Việc thay đổi mức giá sẽ có hiệu lực vào thời điểm bạn bắt đầu đăng ký sử dụng dịch vụ tiếp theo sau ngày thay đổi mức phí. Khi tiếp tục trải nghiệm dịch vụ và thực hiện giao dịch, bạn đã đồng ý chấp nhận mức giá mới sau khi mức giá này có hiệu lực.

Voiz FM không có trách nhiệm hoàn trả tiền dịch vụ sau khi người dùng đã thanh toán.

2. Bản dùng thử Voiz FM:

Chúng tôi có cung cấp bản dùng thử cho dịch vụ trả phí VIP trong một khoản thời gian nhất định (thông thường là trong một tháng), theo đó bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm dịch vụ VIP miễn phí mà không phải tốn bất kỳ chi phí nào. Voiz FM sẽ thông báo đến bạn về các điều khoản và quy định cụ thể các trường hợp được trải nghiệm bản dùng thử này. Chúng tôi có quyền cập nhật điều chỉnh điều khoản cung cấp bản dùng thử cho người dùng vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, chúng tôi cũng có quyền thu hồi bản dùng thử mà không cần thông báo trước và không phải chịu trách nhiệm trong phạm vi được pháp luật cho phép.

Khi bạn đăng ký trải nghiệm bản dùng thử, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ cho bạn các thông tin liên quan về quy định thanh toán tự động sau khi kết thúc thời gian trải nghiệm dùng thử; đồng thời theo quy định từ các đối tác liên quan, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin thanh toán trong ứng dụng truy cập trước khi bắt đầu trải nghiệm. Bằng cách cung cấp đầy đủ các thông tin này, bạn đã cho phép và đồng ý rằng vào ngày đầu tiên sau khi kết thúc thời gian trải nghiệm bản dùng thử, chúng tôi sẽ bắt đầu tự động thực hiện tính phí sử dụng dịch vụ VIP định kỳ theo thoả thuận ban đầu. Trường hợp sau thời gian trải nghiệm thử, bạn không muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ; hoặc bạn không muốn mất phí ngay khi hết thời gian dùng thử, bạn vui lòng hủy đăng ký tính năng tự động gia hạn gói cước trước thời điểm bản dùng thử hết hạn.

3. Tính năng “Tự Động Gia Hạn”

Tiện ích “Tự Động Gia Hạn” là tính năng tự động tái kích hoạt tính phí các gói dịch vụ Voiz FM VIP cho người dùng khi đến kỳ gia hạn. Bằng việc đồng ý đăng ký tiện ích tự động gia hạn, người dùng xác nhận ủy quyền cho Voiz FM hoặc bên thứ ba thực hiện trừ tiền tự động từ tài khoản thẻ thanh toán mà bạn đã đăng ký mỗi khi gói dịch vụ đến kỳ thanh toán.

Kỳ Thanh Toán là thời điểm gói dịch vụ hiện tại mà người dùng đăng ký hết thời hạn sử dụng.

Yêu cầu hủy tiện ích sẽ có hiệu lực ngay sau ngày cuối cùng của kỳ dịch vụ đăng ký hiện tại.

4. Đối với trường hợp phát sinh lỗi khi thanh toán, người dùng có nghĩa vụ thông báo và cung cấp các chứng từ xác minh cho giao dịch thanh toán cho Voiz FM để kiểm tra và xử lý. Đối với các trường hợp lỗi phát sinh từ phía Voiz FM, Voiz FM sẽ cung cấp lại dịch vụ cho khách hàng để tiếp tục sử dụng. Voiz FM không có chính sách hoàn trả lại giao dịch đã thực hiện.

K. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ HIỆU LỰC

Điều 22. Sửa đổi, bổ sung

Các điều khoản tại Thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội Voiz có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới người sử dụng. Những nội dung thay đổi, bổ sung sẽ được chúng tôi công bố trên diễn đàn, website, ứng dụng của Voiz.

Điều 23. Hiệu lực

Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội Voiz có giá trị ràng buộc với người sử dụng kể từ thời điểm người sử dụng đồng ý và hoàn thành việc đăng ký tài khoản.

Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa thuận sử dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Thỏa thuận sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.

CAM KẾT

Công ty cổ phần công nghệ WeWe cam kết đáp ứng các điều kiện để cung cấp dịch vụ mạng xã hội theo quy định của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Thông tư số 09/2014/TT-BTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội trên mạng.

HCM, ngày 01 tháng 01 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ WEWE

GIÁM ĐỐC

TRẦN NGỌC THÁI